Vyznajte sa vo svete výberových konaní a verejných zákaziek

Pre skúsených podnikateľov sú výberové konania a verejné zákazky často denným chlebom. Začínajúci podnikatelia však vstupujú do oblasti, v ktorej nie je úplne jednoduché vyznaťt sa. Zle napísaná ponuka alebo nepochopenie pravidiel potom môže viesť k strate zákazky ešte pred tým, ako sa zadávateľ vôbec začne rozhodovať o jej pridelení.

My sa s verejnými zákazkami a výberovými konaniami na AAADopyt stretávame neustále a chceli by sme vám ozrejmiť základné fakty o ich zadávaní. Dúfame, že sa vďaka týmto informáciám vyhnete začiatočníckym chybám a získate nových klientov.

Druhy a fázy výberového konania.

Správne by sme mali hovoriť o zadávacích konaniach podľa zákona, ujali by sa však ale aj vyššie zmienené pojmy. V rámci zadávacieho konania je vybraný jeden alebo viacerí dodávatelia pre splnenie verejnej zákazky. Najprv dôjde k oznámeniu o tejto verejnej zákazke a následne je verejne vyvesená výzva, ktorá musí obsahovať informácie aj o tom dokedy je nutné poslať vypracované ponuky. Dodávatelia potom musia v ponuke podľa daných kritérií preukázať svoju kvalifikáciu. Súćasťou výzvy býva aj rozdelenie kritérií pre rozhodovanie (napr. pri výstavbe detského ihriska môže rozhodovať z 80 % cena, z 20 % estetická hodnota návrhu).

OOtvorené konanie je to, v ktorom je počet dodávateľov neobmedzený a oslovený je široký okruh potencionálnych dodávateľov. V užšom konaní sú oslovení konkrétni dodávatelia. Existuje tiež tzv. jednacie konanie, ktoré môže byť s uverejnením aj bez neho.

Kto môže byť zadávateľ?

Zadávať verejnú zákazku môže štát, samosprávne územné celky a štátne príspevkové organizácie. Zákazka však môže výjsť aj od dotovaných zadávateľov, ktorých činnosť je hradená z viacej než 50 % verejnými prostriedkami. Nakoniec môže byť zákazka zadaná tiež sektorovým zadávateľom, ktorý vykonáva niektorú so zákona relevantných činností na základe zvláštneho či výhradného práva.

Ako členíme zákazky podľa veľkosti?

Za verejnú zákazku malého rozsahu považujeme zákazku na dodávky alebo služby, ktorá nepresiahne 77 000 € bez DPH. Pri stavebných prácach sa za verejnú zákazku malého rozsahu počíta všetko, čo nepresiahne 230 000 €. Podlimitné verejné zákazky sa začínajú počítať rôzne podľa toho, čoho sa týkajú a kto je zadávateľom. Napríklad pre služby a dodávky zadané štátom je podlimitná zákazka všetko do výšky 130 000 €.

Čo je potrebné dodržiavať pri zadávaní a plnení zákaziek?

Zadávateľ musí zaistiť, že kritéria zákazky sú jasné a dohľadateľné. Všetci dodávatelia musia mať rovnaký prístup k dôležitým informáciám a žiaden z nich nesmie byť zvýhodnený ani znevýhodnený. Veľmi dôležitou je zásada primeranosti, ktorá hovorí, že daná zákazka musí svojím nastavením zodpovedať charakteru a rozmeru plánovanej úlohy. Jedná sa o spôsob, ako zaistiť, aby zákazka nebola súčasťou korupčných aktivít.

Dočítané? Registrujte sa a podnikajte na 100 %!

S vyššie zmienenými radami a prílivom nových zákazníkov z AAADopyt.sk pre Vás bude podnikanie hračka. Neveríte? Za posledný mesiac sme dodávateľom priniesli 1 000 dopytov v hodnote cez 5 000 000 €.

Získajte náskok v podnikaní a zanechajte nám na seba kontakt. Ozveme sa Vám späť ohľadne registrácie.

Odoslaním súhlasíte s podmienkam ochrany osobných údajov